**สีผ้าจริงอาจมีผิดเพี้ยนจากภาพเล็กน้อย เนื่องจากหน้าจอคอมและโทรศัพท์ ของแต่ละเครื่อง ตั้งค่าแสงแตกต่างกันค่ะ**