สาขา รัชยาแมนชั่น

แผนที่-รัชยา
ที่อยู่ / Address :
76 อาคารรัชยาแมนชั่น ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
76 Ratchaya mansion Sirimangkalajarn Rd. T.Suthem A.Muang Chiang Mai 50200
โทร / Tel : 053-894036
053-894442
053-894662
แฟกซ์ / Fax : 053-221269
E-mail : ratchaya@jipata.biz
jipata-ratchaya@hotmail.com
: jipata_rm

 

สาขา ข่วงสิงห์

แผนที่-ข่วงสิงห์
ที่อยู่ / Address :
30/2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50210
30/2 Chotana Rd. T.Changpuak A.Muang Chiang Mai 50210
โทร / Tel : 053-409628
053-217065
แฟกซ์ / Fax : 053-214706
E-mail : k_sing@jipata.biz
jipata_ks@hotmail.com
: jipata_ks

 

สำนักงานใหญ่ ศิริมังคลาจารย์

แผนที่-ศิริ

ที่อยู่ / Address :
เลขที่ 8 ซอย 9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50210
8 Soi 9 Sirimangkalajarn Rd. T.Suthep A.Muang Chiang Mai 50210
โทร / Tel : 053-218523
E-mail : siri@jipata.biz